ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 1. Ε. Δαλαμάγκα, Χ. Καρβούνης, Γ. Γιαννακούλας, Θ. Καραμήτσος, Χ.E. Παπαδόπουλος, Κ. Παπαδοπούλου, Ε. Δαμβοπούλου, D. Kristo, Σ. Μόχλας, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Δείκτες παραμόρφωσης του κολπικού μυοκαρδίου με το ιστικό Doppler σε ασθενείς με μεμονωμένη κολπική μαρμαρυγή. 7o Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου 2008. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο έντυπο περιλήψεων, σελ 128-129
 2. Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Γ. Γιαννακούλας, Θ. Καραμήτσος, Ε.Γ. Δαλαμάγκα, Σ.Η. Μάτσιρας, Χ. Καρβούνης, Ι. Στυλιάδης, Γ.Ε. Παρχαρίδης. Προγνωστική αξία ηλεκτροκαρδιογραφικών δεικτών σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. 28o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Ρόδος 25 – 27 Οκτωβρίου 2007. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 48, Συμπλήρωμα Α, σελ. 21
 3. X.E. Παπαδόπουλος, Γ. Γιαννακούλας, Θ. Καραμήτσος, Ε.Γ. Δαλαμάγκα, Σ.Η. Ματσίρας, Χ. Γηράσης, Μ. Ανυφαντή, Χ. Καρβούνης, Γ.Ε. Παρχαρίδης. η ισχαιμική προετοιμασία περιορίζει την έκπτωση της συστολικής λειτουργικότητας σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. μελέτη με την χρήση ιστικού Doppler. 27o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2 – 4 Νοεμβρίου 2006. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 47, Συμπλήρωμα Β, σελ. 56
 4. X.E. Παπαδόπουλος, Γ. Γιαννακούλας, Μ. Ανυφαντή, Χ. Γηράσης, Ε.Γ. Δαλαμάγκα, Γ. Σταυρόπουλος, Γ. Ευθυμιάδης, Χ. Καρβούνης, Γ.Ε. Παρχαρίδης. Ο δείκτης Ε/Vp ως ανεξάρτητος ισχυρός παράγοντας πρόγνωσης της αναδιαμόρφωσης της αριστεράς κοιλίας σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. 27o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2 – 4 Νοεμβρίου 2006. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 47, Συμπλήρωμα Β, σελ. 55
 5. X. E. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, X. Στεφανίδης, Θ. Καραμήτσος, Γ. Γιαννακούλας, Ι. Γκουράσας, Χ. Ι. Καρβούνης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Η πρώιμη διαστολική ταχύτητα κίνησης του μιτροειδικού δακτυλίου ως προγνωστικός δείκτης μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. 26o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 3 – 5 Νοεμβρίου 2005. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 46, Συμπλήρωμα Α, σελ. 97, Νοέμβριος 2005
 6. X. E. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, Γ. Γιαννακούλας, Θ. Καραμήτσος, Σ. Ματσίρας, Χ. Ι. Καρβούνης, Ι. Κανονίδης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Η ισχαιμική προετοιμασία περιορίζει την αναδιαμόρφωση της αριστεράς κοιλίας και βελτιώνει την πρόγνωση σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται επιτυχώς σε επαναιμάτωση. 26o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 3 – 5 Νοεμβρίου 2005. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 46, Συμπλήρωμα Α, σελ. 45, Νοέμβριος 2005
 7. Θ. Καραμήτσος, Ε. Δαλαμάγκα, Χ.E. Παπαδόπουλος, Θ. Ζαγκλαβάρα, Τ. Διδάγγελος, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Μελέτη των ελαστικών ιδιοτήτων της αορτής σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 με το έγχρωμο ιστικό Doppler. 26o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 3 – 5 Νοεμβρίου 2005. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 46, Συμπλήρωμα Α, σελ. 33, Νοέμβριος 2005
 8. X.E. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, M. Ανυφαντή, Χ. Στεφανίδης, Θ. Καραμήτσος, Σ. Ματσίρας, Χ. Καρβούνης, Ι. Κανονίδης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Συσχέτιση του δείκτη Ε/Εm με τα επίπεδα του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (ΒΝΡ) σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. 26o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 3 – 5 Νοεμβρίου 2005. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 46, Συμπλήρωμα Α, σελ.58, Νοέμβριος 2005
 9. Ε. Δαλαμάγκα, Θ. Καραμήτσος, X.E. Παπαδόπουλος, Β. Βασιλικός, Σ. Παρασκευαίδης, Κ. Πολυμερόπουλος, Ι. Στυλιάδης, Χ. Καρβούνης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Μηχανισμοί υπεύθυνοι για την άμεση βελτίωση της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας με την αμφικοιλιακή βηματοδότηση. 26o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 3 – 5 Νοεμβρίου 2005. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 46, Συμπλήρωμα Α, σελ. 33, Νοέμβριος 2005
 10. Θ. Καραμήτσος, Ε. Δαλαμάγκα, X.E. Παπαδόπουλος, Θ. Ζαγκλαβάρα, Μ. Ανυφαντή, Τ. Διδάγγελος, Χ. Καρβούνης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. 26o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 3 – 5 Νοεμβρίου 2005. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 46, Συμπλήρωμα Α, σελ. 58, Νοέμβριος 2005
 11. Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, Ι. Γκουράσας, Σ. Χατζημιλτιάδης, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας ισχαιμικής αρχής σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται επιτυχώς σε επαναιμάτωση σχετίζεται με αυξημένη ηλεκτρική ανομοιογένεια της επαναπόλωσης της αριστεράς κοιλίας. 25o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2004. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 46, Νοέμβριος 2004
 12. Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, Φ. Λαζαρίδου, Γ. Σαββόπουλος, Σ. Χατζημιλτιάδης, Α. Μητακίδου, Χ. Καρβούνης, Σ. Ματσίρας, Γ. Λουρίδας. Εκτίμηση της ευνοϊκής επίδρασης της προεμφραγματικής στηθάγχης σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με τον προσδιορισμό της ταχύτητας κίνησης του μιτροειδικού δακτυλίου. 25o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2004. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 38, Νοέμβριος 2004
 13. Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, Θ. Ζαγκλαβάρα, Δ. Ζιούτας, Χ. Καρβούνης, Σ. Ματσίρας, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Συστολική και διαστολική απόδοση της αριστεράς κοιλίας σε ασθενείς με ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας που επιπλέκει οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. 25o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2004. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 78, Νοέμβριος 2004
 14. Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, Θ. Ζαγκλαβάρα, Ι. Γκουράσας, Χ. Καρβούνης, Ι. Καραβάς, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Ο προσδιορισμός της ταχύτητας κίνησης του μιτροειδικού δακτυλίου με το έγχρωμο ιστικό Doppler σχετίζεται με την συνολική συστολική καρδιακή απόδοση σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. 25o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2004. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 33, Νοέμβριος 2004
 15. Ε. Δαλαμάγκα, Θ. Καραμήτσος, Γ. Δαλαμάγκας, Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Ι. Καραβάς, Φ. Λαζαρίδου, Χ. Καρβούνης, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Η συμβολή του ιστικού Doppler στη μελέτη αλληλεπίδρασης της διαστολικής λειτουργίας των κοιλιών. 25o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2004. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 41, Νοέμβριος 2004
 16. Ε. Δαλαμάγκα, Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Β. Βασιλικός, Σ. Παρασκευαίδης, Α. Μητακίδου, Χ. Καρβούνης, Ι. Στυλιάδης, Σ. Μόχλας, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Ελεγχος της αποτελεσματικότητας της αμφικοιλιακής βηματοδότησης επί του ενδοκοιλιακού ασυγχρονισμού με το έγχρωμο ιστικό Doppler. 25o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2004. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 41, Νοέμβριος 2004
 17. Δ. Ζιούτας, Α. Μητακίδου, Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, Α. Λαμπρόπουλος, Β. Βασιλικός, Σ. Γαβριηλίδης, Γ. Λουρίδας. Πολυμορφισμοί του γονιδίου Humpona και στεφανιαία νόσος σε Έλληνες ασθενείς χωρίς ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη. 25o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2004. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 35, Νοέμβριος 2004
 18. Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, Χ. Καρβούνης, Δ. Ζιούτας, Δ. Δεϊρμετζίδης, Α. Μπουφίδου, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Οι πολλαπλοί κύκλοι ισχαιμικής προπόνησης στον άνθρωπο δεν αναστέλλουν την επαγώμενη από αυτήν μυοκαρδιακή προστασία. 24o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2003. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 46, Νοέμβριος 2003
 19. Ε. Δαλαμάγκα, Χ.Ε. Παπαδόπουλος, Χ. Μπούλμπος, Δ. Ζιούτας, Χ. Καρβούνης, Γ. Δαλαμάγκας, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Η συμβολή του παλμικού ιστικού Doppler στην εκτίμηση της συστολικής καρδιακής ανεπάρκειας. 24o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2003. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 46, Νοέμβριος 2003
 20. X.E. Παπαδόπουλος, Χ. Καρβούνης, Χ. Μπούλμπος, Δ. Ζιούτας, Δ. Δειρμετζίδης, Ε. Δαλαμάγκα, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Το δεύτερο παράθυρο προστασίας στο φαινόμενο της ισχαιμικής προετοιμασίας. Κλινικές ενδείξεις σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος (NSTEMI). 23o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2002. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Τόμος 45, Συμπλήρωμα Α, σελ. 46, Νοέμβριος 2002
 21. 21. X.E. Παπαδόπουλος, Χ. Καρβούνης, Δ. Δειρμετζίδης, Χ. Μπούλμπος, Α. Μητακίδου, Ε. Δαλαμάγκα, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Και οι δύο μορφές της ισχαιμικής προετοιμασίας προκαλούν ανάλογη βράχυνση του QTc διαστήματος σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος (NSTEMI). 23o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17 – 20 Νοεμβρίου 2002. Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στην Ελληνική
 22. 22. X.Ε. Παπαδόπουλος, Χ. Καρβούνης, Α. Μητακίδου,Ι. Γκουράσας, Γ. Σαββόπουλος, Ε. Δαλαμάγκα, Γ. Παρχαρίδης, Γ. Λουρίδας. Το QTc διάστημα σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου αντανακλά την έκταση της ισχαιμούσας περιοχής. 3ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη 16-18 Μαϊου 2002.