Εξοπλισμος

Το ιατρείο μας είναι πλήρως εφοδιασμένο με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικά μηχανήματα