10+ Ιατρικές

Υπηρεσίες

2.000+

Ασθενείς

200+ Επιμορφωτικά

σεμινάρια

25 Χρόνια

εμπειρίας

Εμπιστευτείτε τους ειδικούς

Καρδιολογικο Ιατρειο

Καθημερινό κλινικό έργο στην προεγχειρητική εκτίμηση, προετοιμασία και περιεγχειρητική αντιμετώπιση καρδιοχειρουργικών ασθενών